ВИРОБНИЦТВО
&
МЕХАТРОННІ
СИСТЕМИ

M&MS
2018
II Міжнародна Конференція
25-26 жовтня
м. Харків
Україна
 
 
 
 
 
 
>> ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ
 
^
Секції міжнародної конференції  М&MS :
Системи промислової автоматизації;
Системи керування виробництвом;
Системна інженерія;
CAD / CAM / CAE системи;
Мехатроніка (електро-механічні системи, електронні інструменти систем керування, механічні CAD системи);
Робототехніка та засоби інтелектуалізації;
MEMS (сучасні материали і технологій виготовлення MEMS);
Компоненти і технології автоматизації видобутку, переробки та транспортування нафти та газу.
Офіційні мови конференції
Робочі мови конференції: англійська, українська, польська, російська.
Основні вимоги до оформлення та подачі матеріалів
Обсяг матеріалів від 3 до 5 сторінок.

Матеріали повинні бути підготовлені у форматі * .doc (MS Word 2003), сторінкою А4 (210 х 297 мм) на одній із робочих мов конференції. Матеріали, оформленні за відповідними вимогами, повинні бути представлені до Оргкомітету лише у електронному вигляді (MSWord, Rich Text Format) та в зазначені строки.
    Інформація щодо вимог оформлення матеріалів знаходиться на веб-сторінці конференції. Автори повинні у темі електронного листа вказати назву секції, в яку подаються матеріали.
 
 
>> ОРГАНІЗАТОРИ
^
Міністерство освіти і науки України (МОНУ)
Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Варшавський університет сільського господарства (WULS - SGGW)
Національний університет «Львівська політехніка»
Festo Didactic Україна
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «УКРІНТЕХ»»
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ), ХНУРЕ
Азербайджанський державний університет нафти і промисловості
Державне підприємство  " Харківський науково - дослідний інститут технології машинобудування , м .  Харків , Україна
Державне підприємство "Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості",
м. Харків, Україна
 
 
^
>> ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
Секційні засідання:
Представлення матеріалів доповідей буде відбуватися усно під час секційних засідань конференції M&MS 2018. Програма конференції розділена на паралельні сесії, відповідно до тематики секцій. Доповіді повинні бути підготовлені робочими мовами конференції.
Ключові строки:

Подача матеріалів: 01.03.2018- 30.09.2018
Розгляд матеріалів: 1.10.2018-10.10.2018
Проведення конференції: 25-26.10.2018
 
 
>> КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
^
Міжнародний програмний  комітет конференції
Організаційний комітет конференції
Олександр Михайлович Цимбал
Заступник голови конференції з організаційних питань, доктор технічних наук, професор, кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ), Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна.
кандидат технічних наук, професор кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ), Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна.
Сергій Павлович Новоселов
доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації та мехатроніки (КІТАМ), Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна.
Віктор Андрійович Палагін
Секретар, кандидат технічних наук, доцент, кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ), Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна.
Ганна Вікторівна Пономарьова
кандидат технічних наук, доцент, кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ), Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна.

Світлана Святославівна Мілютіна
Голова комітету конференції, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ), Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна.
Ігор Шакирович Невлюдов
Владислав В’ячеславович
Євсєєв
Секретар, кандидат технічних наук, професор кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ), Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна.
Анджей Chochowski
Доктор технічних наук, професор Варшавського університету сільського господарства (WULS - SGGW), Польща.
Pawel Obstawski
Доктор технічних наук, професор Варшавського університету сільського господарства (WULS - SGGW), Польща.
Олександр Іванович Филипенко
Заступник голови комітету конференції, доктор технічних наук, професор, декан факультету Автоматики та комп'ютеризованих технологій (АКТ), Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна.
 
 
 
 
 
>> КОНТАКТИ
^
Харківський національний університет радіоелектроніки
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ)
61166, Харків, проспект Науки, 14
корпус "А"
ауд. 162-1
тел .: +38 (057) 702-14-86
e-mail:m_ms@nure.ua
Микола Васильович Замірець
Доктор технічних наук, професор, директор Державного підприємства Науково-дослідного технологічного інституту приладобудування, Україна.
Сергій Володимирович Демченко
Директор ТОВ «Науково-виробничого підприємства «УКРІНТЕХ»», Україна.
Віктор Васильович  Косенко
Доктор технічних наук, доцент, директор Державного підприємства «Харківського науково-дослідного інституту технології машинобудування», Україна.
Володимир Вікторович Козирський
Доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та енергозбереження, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна.
   Віталій Пилипович
Лисенко
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Україна.
Юрій Францевич Зіньковський
Доктор технічних наук, професор кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна.
Володимир Митрофанович
Свищ
Доктор технічних наук, професор, радник директора Державне науково-виробниче підприємство «Об'єднання Комунар», Україна.
Віталій Євгенович Овчаренко
Доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державного підприємства Науково-дослідного технологічного інституту приладобудування, Україна.
Лариса Сергіївна Глоба
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри  інформаційно-комунікаційних мереж, Інституту телекомунікаційних систем, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна.
Анатолій Олександрович Андрусевич
Доктор технічних наук, професор, начальник Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, Україна.
Михайло Васильович Лобур
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Системи автоматизованого проектування (САПР), Національного університету «Львівська політехніка», Україна.
Володимир Михайлович Решетюк
кандидат технічних наук, доцент, кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Україна.
Євген Анатолійович Разумов-Фризюк
кандидат технічних наук, доцент, кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ), Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна.

Сергій Богомолов
Лектор/доцент, доктор філософії (комп'ютерні науки), Дослідницька школа комп'ютерних наук, Коледж інженерії та комп'ютерних наук, Австралійський національний університет, Австралія.
Євген Сергійович Риженко
Керівник відділу дидактики ДП «Фесто», Україна.
План проведення конференції M&MS 2018:
   
25 жовтня 2018
Реєстрація учасників: 8.00-10.00
Урочисте відкриття конференції M&MS 2018: 10.00-10.15
Пленарне засідання: 10.15-12.00
Кава-брейк: 12.00-12.30
Відкриття сесійного засідання: 12.30-12.45
Сесійне засідання 1: 12.45-14.00
Ланч: 14.00-15.00
Сесійне засідання 2: 15.00-17.00
Кава-брейк: 17.00-17.30
26 жовтня 2018
Пленарне засідання: 10.00-10.15
Сесійне засідання 1: 10.15-12.00
Кава-брейк: 12.00-12.30
Сесійне засідання 2: 12.30-14.00
Ланч: 14.00-15.00
Урочисте закриття конференції M&MS 2018: 15.00-15.30
Кава-брейк: 15.30-16.00
RU
UA
EN
Інформація
Організатори
Програма
Комітет
Контакти
Роман Володимирович Артюх
Кандидат технічних наук,  директор Державного підриємтва «Південний державний  проектно-констркторський інститут авіаційної промисловості», Україна.
 
Вікторія Олегівна Бортнікова
Олена Олександрівна
Чала
асистент кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ), Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна.
асистент кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ), Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна.
Glen Kurtwitz
Генеральний менеджер Titan Machinery Limited, Шотландія.
Liu Shan
Генеральний менеджер Titan Machinery Limited, Китай.
Володимир Андрійович Павлиш
Кандидат технічних наук, професор, перший проректор Національного університету «Львівська політехніка», Україна
Сергій Іванович Осадчий
Доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою автоматизації виробничих процесів, Кіровоградського національного технічного університету.
Анатолій Афанасійович Єфіменко
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій, Одеський національний політехнічний університет, Україна
Анатолій Петрович Ладанюк
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою автоматизації та інтелектуальних систем, Національний університет харчових технологій, Україна.
Мурад Анвер огли
Омаров
доктор технічних наук, професор, проректор з міжнародного співробітництва, Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
Самед Імамалі огли
Юсіфов
Кандидат технічних наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій та управління, Азербайджанський державний університет нафти і промисловості, Азербайджан.
Агаєв Фарід Гаджі огли
Кандидат технічних наук, доцент,  завідувач кафедри управління та системної інженерії, Азербайджанський державний університет нафти і промисловості, Азербайджан.